Novinky

Požár přístavby myslivecké chaty ve Štípě

07.01.2013 22:29

Ve 22:30 byla jednotka přivolána k likvidaci požáru dřevěné přístavby u myslivecké chaty ve Štípě. Po příjezdu na místo byly již přítomny jednotky SDH Štípa a HZS ZLK, následně dorazila i jednotka SDH Fryšták. Plameny se podařilo rychle uhasit a dále probíhalo dohašování, ochlazování konstrukcí a rozebírání stropu objektu. Naše jednotka zajišťovala technickou pomoc při zásahu. Více info na stránkách HZS ZK.

 

Technické prostředky

04.01.2013 00:00

Níže si můžete stáhnout přehlednou tabulku s technickými prostředky.

technicke-prostredky-souhrn.pdf (253,7 kB)

 

 

Požár střechy RD v Kostelci

27.12.2012 09:52

V dopoledních hodinách byl nahlášen požár střechy rodinného domu v Kostelci. Jednotka vyjela na místo společně s jednotkou HZS ZLK, ale na místě bylo zjištěno, že majitel již požár uhasil svépomocí.

Závod požárnické všestrannosti - disciplína K2 - Základy topografie

30.11.2012 00:00

 

1. úkol – každý člen hlídky si vylosuje a určí 1 topografickou značku (viz obr.)

 

2. úkol – hlídka zorientuje mapu pomocí buzoly

 

3. úkol – plní pouze starší kategorie

Hlídka si vylosuje jeden ze tří možných orientačních bodů (v terénu označených). S pomocí buzoly společně určí z označeného místa azimut viditelného bodu.

Závod požárnické všestrannosti - disciplína K3 - Uzlování

29.11.2012 22:07

Úkol

Každý člen hlídky si vylosuje jeden z těchto uzlů:

Tesařský uzel - váže se na ležící hadici, jedním koncem provazu, druhý konec provazu je jakýmkoliv způsobem upevněn (ke stromu, k větvičce apod.)

Zkracovačka - libovolně (na zemi, v ruce apod.) v libovolném úseku provazu

Plochá spojka - v ruce, libovolně jedním nebo oběma konci provazu (k dispozici je celý provaz s oběma konci)

Lodní uzel - na slabším svislém stromu nebo hadici, jedním koncem provazu, druhý konec je upevněn

Úvaz na proudnici - ("nekonečné" lano v sáčku) na proudnici napojenou na hadici, jedním koncem provazu

 

Závod požárnické všestrannosti - disciplína K4 - Základy první pomoci

29.11.2012 00:01

1. ÚKOL

Ve trojici provedou na jednom soutěžícím obvaz zraněného kolena třícípým šátkem a přenesou jej na vzdálenost 20 m (pomocí stoličky z lidských rukou). Šátek je nutné nejprve složit dle obr. Takto připravený přiložit na ránu (koleno) a upevnit zkřížením vzadu a vytvořením libovolného uzlu vepředu nad ránou nebo na vnější straně končetiny tak, aby uzel nepřekážel zraněnému. Ošetření zranění musí odpovídat předchozímu popisu i po provedení transportu.

2. ÚKOL

a) ve dvojici znehybní jeden soutěžící druhému poraněnou horní končetinu pomocí třícípého šátku a doprovodí jej, tzv. živou berlou = nezraněnou horní končetinu položí zraněný ošetřovateli okolo krku dle obr., ošetřovatel uchopí zraněného v pase, na určitou vzdálenost. Znehybnění musí být provedeno dle nákresu na obr., prsty zraněné ruky musí být pevně fixovány v šátku, nesmí vyčnívat více než 2 cm. Šátek je za krkem spojen pomocí libovolného uzlu a u loktu je zpevněn buď uzlem, nebo pomocí spínacího špendlíku. b) Odsun zraněného se provádí na vzdálenost 20 m, přičemž výchozí i cílová místa přesunu mohou být na jednom místě stanoviště disciplíny. Fixace zraněné horní končetiny musí být pevná i po provedení transportu. c) Organizátor může upravit disciplínu pro kategorii mladší. d) Zraněný člen hlídky nesmí při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomáhat nebo spolupracovat – ani náznakem či přímou radou!!!

Technické prostředky a značky

19.10.2012 17:00

Technické prostředky, jejich značky a použití.

Závod požárnické všestrannosti - disciplína K6 - Překonání překážky na vodorovném laně

12.10.2012 13:03

Každý člen hlídky překoná ručkováním nebo jiným libovolným způsobem na laně zavěšeném bezpečně mezi dvěma stromy vzdálenost 3 m kategorie mladší a 4 m kategorie starší (tuto vzdálenost musí překonat ruce závodníka). Maximální bod prohnutí lana nad terénem je 2 metry. Překonávání překážky dvěma nebo více členy družstva najednou je zakázáno. Následující závodník může začít s plněním disciplíny až po seskoku závodníka předcházejícího. Pomoc při výskoku na překážku je dovolena jen členy hlídky, u kategorie mladších je povolena i pomoc rozhodčího. Soutěžní úsek musí být pro mladší i starší kategorii na obou stranách lana vyznačen (např. izolepou nebo jiným vhodným způsobem) a překonán tak, že na začátku úseku se závodník musí oběma rukama uchopit před označením začátku úseku a konečnou metu musí překonat opět rukama. Lano v průběhu soutěže napínáme.

Závod požárnické všestrannosti - disciplína K5 - Požární ochrana

06.10.2012 22:22

1. ÚKOL

Každý člen hlídky si vylosuje jednu grafickou značku technických prostředků PO a přiřadí ji 
k odpovídajícímu prostředku.
 
2. ÚKOL
Každý člen hlídky si vylosuje 1 obrázek a ústně k němu určí jeden vhodný jeden nevhodný hasební 
prostředek (je možno použít pouze prostředky určené tabulkou). Prostředky užité jiným členem 
družstva se mohou opakovat. 

 

Hasební látky: 
1. voda, PHP vodní 
2. tlumice 
3. písek, škvára, hlína 
4. PHP CO / „sněhový“ 
5. pěna, PHP pěnový 
6. PHP práškový 
 
Obrázky: 
1. benzín, nafta, olej 
2. el. rozvaděč pod proudem 
3. knihy, archívy 
4. sypké látky, volně ložené hobliny 
5. jemná mechanika, video, počítače 
 
Řešení:
Obrázek Vhodné Nevhodné
benzín, nafta, olej

1. PHP práškový
2. pěna, PHP pěnový

1. voda, PHP vodní
2. tlumice

el. rozvaděč pod proudem 1. PHP CO2/"sněhový"
2. PHP práškový
1. voda, PHP vodní
2. tlumice
3. pěna, PHP pěnový
knihy, archívy 1. PHP práškový 1. PHP CO2/"sněhový"
2. tlumice
sypké látky,
volně ložené hobliny
1. voda, PHP vodní
2. písek, škvára, hlína
3. pěna, PHP pěnový

1. PHP CO2/"sněhový"
2. PHP práškový

jemná mechanika,
video, počítače
1. PHP CO2/"sněhový" 1. voda, PHP vodní
2. písek, škvára, hlína
3. pěna, PHP pěnový
4. PHP práškový

 

 

 

Závod požárnické všestrannosti - disciplína K1 - Střelba ze vzduchovky

28.09.2012 12:56

Úkol

Střílí se na špalíčky o rozměrech 7 x 5 x 2 cm, postavené na podkladové desce. Špalíčky jsou postaveny 10 cm od sebe, ve výšce 30 cm nad zemí. Střílí se na plochu 7 x 5 cm. Všichni členové soutěžní hlídky střílí na pokyn rozhodčího z pěti stanovišť. Každý člen hlídky vystřelí tři rány na tři špalíčky ve vzdálenosti 10 m v poloze ležícího střelce bez pevné opory (u mladší kategorie opora povolena). Podaří-li se některému ze soutěžících povalit své tři špalíky na méně než tři rány, zbývajícími náboji nesmí vystřelit na špalíky jiného člena ani je žádnému věnovat. Každý soutěžící signalizuje ukončení střelby zdvižením ruky. Po skončení střelby posledním členem hlídky pokračuje hlídka v závodě.

 

Hodnocení

Za každý nepovalený špalíček obdrží hlídka 1 trestný bod. V případě, že kterýkoliv člen hlídky vystřelí počtvrté (použije vlastní nebo nalezený náboj), nezapočítává se mu žádný předchozí pokus. (max. 15 trestných bodů)

Požár RD ve Zlíně

08.09.2012 16:15

V odpoledních hodinách byla naše jednotka přivolána k požáru střechy RD ve Zlíně. Požár nebyl tak velkého rozsahu jak se původně zdálo a likvidaci zvládla jednotka HZS ZLK ve spolupráci s jednotkou Zlín-Přstné

Požár Kostelec

30.08.2012 20:18

Ve čtvrtek večer byla naše jednotka povolána k hlášenému požáru křoví u rodinného domu v ulici Na Rusavě.

Putování za Bílou paní na hrad Lukov

16.06.2012 08:00

Výlet mladých hasičů na hrad Lukov se spaním na hradě. Uvidíme Bílou paní? (paní Lucii Bílou určitě ne :-)).

Soutěž "O putovní pohár primátora města Zlín"

26.05.2012 12:00

Soutěž určena pro sbory spadající pod město Zlín. Soutěž pro sbory "povinná". Soutěží pouze kategorie muži. Soutěžní disciplína požární útok s netradičními prvky zvyšujícími obtížnost a atraktivnost soutěže.

Okrsková soutěž ve Velíkové

12.05.2012 22:00

Výtvarná soutěž

12.05.2012 09:32

Mladí hasiči se účastnili výtvarné soutěže PO očima dětí 2012 v různých věkových kategoriích. Jejich práce je možné si prohlédnout ve fotogalerii.

Požár lesa v Lukovečku

10.04.2012 16:23

Dne 10.4.2012 vyjížděla naše jednotka k požáru Lesa v Lukovečku. Operační důstojník nás však poslal na letiště do Štípy, kde jsme doplňovali vodu do letadla, které pomáhalo hasičům likvidovat požár ze vzduchu.

Více info zde.

Okrsková soutěž

06.04.2012 11:43

Dne 12.5.2012 proběhne okrsková soutěž na výletišti ve Velíkové. Příjezd sborů od 13:00 hod. zahájení soutěže ve 14:00 hod. Soutěž povinná pro sbory 7. okrsku (Kostelec, Štípa, Velíková, Ostrata, Hvozdná).

6.4.2012 - První schůzka mladých hasičů

04.04.2012 22:20

V pátek 6.4.2012 v 17:00 hod. u zbrojnice v Kostelci proběhne první informativní schůzka s dětmi, které mají zájem přihlásit se do kroužku mladých hasičů a posílit naše řady.

Požár trávy v Kostelci

04.04.2012 13:18

Dnes ve 13:20 byla naše jednotka opět přivolána k požáru suché trávy v Kostelci. I přes všechny zákazy lidé pořád pálí suchou trávu a klestí a oheň se jim často vymkne z kontroly. Po příjezdu na místo byl požár již lokalizován jednotkou HZS ZLK za asistence JSDH Fryšták. Požár naštěstí nebyl velký. Tentokrát. Ale co příště?

Záznamy: 121 - 140 ze 156
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>