Lampionový průvod

23.10.2015 18:00

Dne 23.10.2015 nebude kroužek mladých hasičů, ale kdo má zájem, může přijít v 18:00hod ke zbrojnici s lampionem a vydáme se na Lešnou, kde je sraz a výchozí místo pro lampionový průvod ke škole ve Štípě. V areálu školy budou vystaveny rozsvícené dýně, které vyráběli žáci školy a na školní zahradě bude opékání špekáčků.

Nejedná se o hasičskou akci, proto prosím, aby děti přišly v doprovodu svých rodičů. Rodiče můžou i sami bez doprovodu :-).