Víkendová přespávačka 2020

13.09.2020 13:35

I v této nelehké době, kdy máme hodně omezenou činnost se nám podařilo uspořádat pro mladé hasiče víkendovou přespávací akci na zbrojnici. Vzhledem k pozdějšímu termínu jsme museli opustit od některých tradic, jako koupání v kádi, ale i tak se akce zdařila.

V pátek jsme se tradičně sešli v kroužku mladých hasičů a zahájili jsme přípravy na večeři a víkendový pobyt. Někteří chystali klubovnu na spaní, někteří pomáhali nachystat ohniště na opékání špekáčků a sýrů.

V sobotu ráno po snídani jsme se vydali do Kvítkovic. Ve zdejším SDH mají malé soukromé muzeum hasičské techniky a byli jsme domluveni, že nám něco povykládají nejen o historii a fungování jejich sboru, ale hlavně o historické technice a unikátech, které zde mají. Mohli jsme vidět nespočet fotografií, ručních hasicích přístrojů, ručních i motorových stříkaček, historickou výstroj i výzbroj. Dozvěděli jsme se i o některých kuriozitách a rekordech, které se místním hasičům podařilo dosáhnout, a to především díky jejich chloubě, kterou je stará parní stříkačka. Kromě ní, si mohli mladí hasiči venku vyzkoušet nelehkou práci se starou ruční vahadlovou stříkačkou a také se přesvědčit, co se stane s konopnou hadicí, když se naplní vodou. Děkujeme Martinu Holčíkovi za vyčerpávající výklad, ukázku i přípravu celé naší exkurze. Po návratu na zbrojnici jsme se už těšili na oběd, který nám naše hasičky připravily. Odpoledne bylo pro děti nachystané zaměstnání - umývání cisterny a prostoru před zbrojnicí. Mezitím probíhala příprava trati na podvečerní orientační závod po Kostelci. Na ten vyrazily 2 družstva, která musela plnit několik úkolů, které je naváděly, kudy dále pokračovat. Nezbytné bylo hlášení vysílačkami, abychom měli přehled o pozicích jednotlivých hlídek a také o správnosti plnění úkolů. Za odměnu a za splnění disciplín dostali hasiči drobné ceny. Zbytek večera byla volná zábava.

V neděli po společné snídani jsme zahájili úklidové práce a přípravu na odchod domů. Ještě závěrečné focení a loučení. Doufám, že jste si to alespoň trochu užili a oceníte nelehkou přípravu celé akce. Na příští rok mají ml. hasiči za úkol vymyslet novou variantu společné víkendové akce, tak snad se jim to podaří.

Fotky z akce je možné shlédnout ZDE.