Hejtman Zlínského kraje vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

24.07.2013 17:48

ZLÍN – Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák vyhlásil na základě návrhu ředitelky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Jarmily Čičmancové pro celé území Zlínského kraje období nepříznivých klimatických podmínek. Vyhlášení nabývá účinnosti dnem 25. července 2013 a je platné do odvolání. Přesné znění rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje o vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek je k nalezení na úřední desce Zlínského kraje pod odkazem zde.

Pro období nepříznivých klimatických podmínek platí různá omezení.
- Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy lesů, návrh k vydání rozhodnutí může podat ředitelka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
- Zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami.
- Povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů.
- Zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí).
- Osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech, bez používání otevřeného ohně.

Kontrolu plnění tohoto rozhodnutí je oprávněn provádět Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.

Zpracovala: Gabriela Sýkorová Dvorníková
24. 7. 2013
Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela                                   
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                           
577 043 190, 731 555 161

 

Zdroj: Stránky Zlínského kraje, Stránky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje