Závod požárnické všestrannosti - disciplína K5 - Požární ochrana

06.10.2012 22:22

1. ÚKOL

Každý člen hlídky si vylosuje jednu grafickou značku technických prostředků PO a přiřadí ji 
k odpovídajícímu prostředku.
 
2. ÚKOL
Každý člen hlídky si vylosuje 1 obrázek a ústně k němu určí jeden vhodný jeden nevhodný hasební 
prostředek (je možno použít pouze prostředky určené tabulkou). Prostředky užité jiným členem 
družstva se mohou opakovat. 

 

Hasební látky: 
1. voda, PHP vodní 
2. tlumice 
3. písek, škvára, hlína 
4. PHP CO / „sněhový“ 
5. pěna, PHP pěnový 
6. PHP práškový 
 
Obrázky: 
1. benzín, nafta, olej 
2. el. rozvaděč pod proudem 
3. knihy, archívy 
4. sypké látky, volně ložené hobliny 
5. jemná mechanika, video, počítače 
 
Řešení:
Obrázek Vhodné Nevhodné
benzín, nafta, olej

1. PHP práškový
2. pěna, PHP pěnový

1. voda, PHP vodní
2. tlumice

el. rozvaděč pod proudem 1. PHP CO2/"sněhový"
2. PHP práškový
1. voda, PHP vodní
2. tlumice
3. pěna, PHP pěnový
knihy, archívy 1. PHP práškový 1. PHP CO2/"sněhový"
2. tlumice
sypké látky,
volně ložené hobliny
1. voda, PHP vodní
2. písek, škvára, hlína
3. pěna, PHP pěnový

1. PHP CO2/"sněhový"
2. PHP práškový

jemná mechanika,
video, počítače
1. PHP CO2/"sněhový" 1. voda, PHP vodní
2. písek, škvára, hlína
3. pěna, PHP pěnový
4. PHP práškový