Závod požárnické všestrannosti - disciplína K4 - Základy první pomoci

29.11.2012 00:01

1. ÚKOL

Ve trojici provedou na jednom soutěžícím obvaz zraněného kolena třícípým šátkem a přenesou jej na vzdálenost 20 m (pomocí stoličky z lidských rukou). Šátek je nutné nejprve složit dle obr. Takto připravený přiložit na ránu (koleno) a upevnit zkřížením vzadu a vytvořením libovolného uzlu vepředu nad ránou nebo na vnější straně končetiny tak, aby uzel nepřekážel zraněnému. Ošetření zranění musí odpovídat předchozímu popisu i po provedení transportu.

2. ÚKOL

a) ve dvojici znehybní jeden soutěžící druhému poraněnou horní končetinu pomocí třícípého šátku a doprovodí jej, tzv. živou berlou = nezraněnou horní končetinu položí zraněný ošetřovateli okolo krku dle obr., ošetřovatel uchopí zraněného v pase, na určitou vzdálenost. Znehybnění musí být provedeno dle nákresu na obr., prsty zraněné ruky musí být pevně fixovány v šátku, nesmí vyčnívat více než 2 cm. Šátek je za krkem spojen pomocí libovolného uzlu a u loktu je zpevněn buď uzlem, nebo pomocí spínacího špendlíku. b) Odsun zraněného se provádí na vzdálenost 20 m, přičemž výchozí i cílová místa přesunu mohou být na jednom místě stanoviště disciplíny. Fixace zraněné horní končetiny musí být pevná i po provedení transportu. c) Organizátor může upravit disciplínu pro kategorii mladší. d) Zraněný člen hlídky nesmí při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomáhat nebo spolupracovat – ani náznakem či přímou radou!!!