Novinky

Kroužek mladých hasičů 23.5.2014 NENÍ

19.05.2014 19:04

V pátek 23.5.2014 nebude kroužek mladých hasičů, jelikož se budeme účastnit odpoledních oslav Památky zakladatelů kostela ve Štípě a kde bude slavnostní program spojený i s hasičskou tematikou. Všichni jste tímto zváni, včetně dětí. Více info ohledně oslav je na www.stipa.cz. Další týden je kroužek standardně v 17:00 hod.

Okrsková soutěž ve Štípě

03.05.2014 17:00

3.5.2014 proběhlo okrskové kolo soutěže v hasičském sportu ve Štípě. Soutěže se zúčastnilo 1 družstvo mladších a 1 družstvo starších žáků a také družstvo mužů (posílené ženskou posilou). Žáci soutěžili ve štafetě a v požárním útoku, dospělí jen v požárním útoku. V konkurenčním boji jsme se bili jako lvi a jen pár set setin sekundy nás dělilo od vysněných pozic. I tak si žáci odvezli poháry a pokud jsme udělali nějaké chybičky, tak se z nich poučíme a příště budeme o to lepší. Všem zúčastněným dík za reprezentaci.

Kroužek mladých hasičů 18.4.2014

16.04.2014 19:53

Kroužek mladých hasičů v pátek 18.4.2014 NEBUDE!!!

Vzhledem k tomu, že jsou ve čtvrtek a v pátek ve škole prázdniny a podle informací nebude spousta dětí doma, kroužek se tento pátek ruší. O to více se budou muset snažit příště, kdy se budou připravovat na okrskovou soutěž ve Štípě, která se bude konat 3.5.2014 ve Štípě.

Soutěž O štípského beránka

29.03.2014 17:00

Mladí hasiči se v sobotu 29.3.2014 zúčastnili soutěže požární všestrannosti O pohár štípského beránka. Soutěžily 2 družstva mladších žáků a jedno družstvo starších. Konkurence byla velká, protože na soutěž přijelo 23 týmů mladších a 26 týmů starších. I přes to se naši "borci" umístili na skvělých místech a patří jim poděkování za reprezentaci našeho sboru. V kategorii mladší se umístili na 4. a 18. místě a v kategorii starší na 16 místě. Každý soutěžící dostal za své snažení od pořadatelů sladkou odměnu a celodenní soutěžení jsme zakončili v cukrárně zmrzlinou.

A příště, už to bude i s medailí !!  :-)

Výsledky jednotlivých družstev:

Výsledky Beránek 2014 mladšíVýsledky Beránek 2014 starší

Výjezd JSDH - Pátrání po pohřešované osobě

08.03.2014 20:13

Školení nositelů dýchací techniky

08.02.2014 09:00

Na zbrojnici jsme si zopakovali teorii a prakticky vyzkoušeli údržbu a zacházení s dýchacími přístroji.

Kroužek mladých hasičů 31.1.2014

29.01.2014 12:22

Vzhledem k prázdninám kroužek mladých hasičů 31.1.2014 ODPADÁ.

Rozsvěcování vánočního stromu 6.12.2013

06.12.2013 12:04

6.12.2013 od 18:45 hod budeme s mladými hasiči rozsvěcovat vánoční strom u hasičské zbrojnice. Nečekejte žádnou velkolepou akci, jde spíš o to, naladit se do pohody, dát si společně svařák, děti nealko punč, když se podaří s dětmi upéct nějaké cukroví, můžeme ochutnat. A možná přijdou i čerti!

Výjezd JSDH - Pátrání po pohřešované osobě Paseky

15.11.2013 16:45

Podzimní kolo hry PLAMEN

13.10.2013 11:37

V sobotu se naši mladí hasiči zúčastnili podzimního části okresního kola hry PLAMEN. Soutěž se koná ve dvou disciplínách: Závod požárnické všestrannosti a Požární útok CTIF. Na jaře příštího roku se bude pokračovat dalšimi disciplínami.

 

Po malé soutěži mezi našimi členy byla vybrána tato dvě družstva, která se zúčastnila Závodu požárnické všestrannosti:

 

Starší žáci:

Plechač Miroslav

Machů Jan

Novotný David

Svoboda Rostislav

Štáková Vendula

Mladší žáci:

Langer Patrik

Navrátil Václav

Staněk David

Štáková Veronika

Valerián František

 

Konečné výsledky - Závod požárnické všestrannosti - Mladší žáci:

Poř. Družstvo Výsledný čas
1. Pohořelice 0:25:22
2. Malenovice 0:32:13
3. Napajedla 0:39:31
4. Bohuslavice 0:39:42
5. Zádveřice 0:41:30
6. Štípa 0:42:58
7. Zádveřice 0:46:00
8. Pohořelice 0:46:02
9. Mysločovice 0:47:10
10. Kostelec 0:48:19
11. Trnava 0:48:44
12. HUK 0:50:37
13. Popov 0:58:17
14. Všemina 1:01:40
15. Popov 1:11:05
16. Kvítkovice 1:13:34

 

Konečné výsledky - Závod požárnické všestrannosti - Starší žáci:

Poř. Družstvo Výsledný čas
1. Bohuslavice 0:25:29
2. Mysločovice 0:27:48
3. Pohořelice 0:27:55
4. Pohořelice 0:37:01
5. Zádveřice+Lukov 0:39:10
6. Trnava 0:39:41
7. Štípa 0:41:53
8. Žlutava+Kvítkovice 0:43:36
9. Provodov 0:43:41
10. Mysločovice 0:44:42
11. Štítná n.Vláří 0:44:43
12. Lipová 0:46:48
13. Napajedla 0:50:45
14. Všemina 0:52:40
15. Kostelec 0:54:38
16. Zádveřice+Lukov 0:56:44
17. Jaroslavice 0:57:04
18. Lipová 0:59:05
19. Želechovice 0:59:26
20. Horní Lhota 0:59:37
21. Štípa 1:01:31
22. Hostišová 1:02:24
23. Rudimov 1:03:59
24. Popov 1:04:28
25. Štítná n.Vláří 1:05:11
26. Oldřichovice 1:07:34
27. Malenovice 1:11:41
28. HUK 1:12:52
29. Rokytnice 1:13:25
30. Újezd 1:15:46

 

 

 

Kroužek mladých hasičů

05.09.2013 20:47

Kroužek mladých hasičů bude pokračovat zase v pátek 13.9.2013 v 17:00 hod. Těšíme se na Vás.

výjezd JSDH - Pátrání po pohřešované osobě v Rajnochovicích

05.08.2013 04:26

Dnes ráno jsme byli Krajským operačním střediskem požádáni o pomoc při pátrání po pohřešované osobě, abychom vystřídali jednotky, které prováděli pátrání od včerejšího večera. Krátce po našem po příjezdu byla osoba nalezena a pátrací akce byla ukončena. Osoba byla nalezena v pořádku, pátrání mělo tedy šťastný konec.

 

Hejtman Zlínského kraje vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

24.07.2013 17:48

ZLÍN – Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák vyhlásil na základě návrhu ředitelky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Jarmily Čičmancové pro celé území Zlínského kraje období nepříznivých klimatických podmínek. Vyhlášení nabývá účinnosti dnem 25. července 2013 a je platné do odvolání. Přesné znění rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje o vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek je k nalezení na úřední desce Zlínského kraje pod odkazem zde.

Pro období nepříznivých klimatických podmínek platí různá omezení.
- Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy lesů, návrh k vydání rozhodnutí může podat ředitelka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
- Zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami.
- Povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů.
- Zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí).
- Osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech, bez používání otevřeného ohně.

Kontrolu plnění tohoto rozhodnutí je oprávněn provádět Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.

Zpracovala: Gabriela Sýkorová Dvorníková
24. 7. 2013
Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela                                   
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                           
577 043 190, 731 555 161

 

Zdroj: Stránky Zlínského kraje, Stránky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

Suché a teplé počasí v ČR zvyšuje nebezpečí vzniku požárů

21.07.2013 07:56

Takové teplé a suché počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požárů - zejména v přírodním prostředí požáry v lesích, na loukách, trávy apod.

Oheň v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické škody. Při horkém a suchém počasí je nutné, abyobčané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí (pole, louky, parky,… ) dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů.

V této souvislosti je třeba občany varovat zejména před víkendem, kdy se mnoho lidí chystá do přírody a obvykle pak hasiči musí likvidovat i více požárů.

Proto je zde několik rad od hasičů, jak nezpůsobit vznik požárůa neohrozit sebe i jiné:
- V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojůotevřeného ohně(sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
- V lesích je celoročnězakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohnělze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až dovýše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč.

- Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.

- Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50m od okraje lesa.
- Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
- Při teplém a suchém počasí je lepší v lese, jinde v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
- Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jejdůkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjtevrstvou zeminy.
- Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečnáčinnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000 Kč.
- Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
- Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte anina okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě můžesnadno způsobit požár.

Na co dalšího si při vysokých teplotách dát pozor:

- Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se více odpařují atím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce,v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně nev blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla ) ani na slunci. Hořlavékapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách bytových domůnebo ubytovacích zařízení. Pamatujte, že v běžné garáži lze uskladnit maximálně40 litrůpohonných hmot (pro nákladní automobil 80 litrů).
- Při vysokých teplotách roste riziko i při zacházení s hořlavými plyny. Např. plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému vysokýmteplotám představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vašehoplechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění.

- Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči (např.přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokýmteplotám a nadměrným tlakům. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkostihořlavých látek a zdrojů hoření – nekuřte u nich!!! Nádoby s hořlavými plyny,tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovníokolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytovýchdomů či ubytovacích zařízení – např. ložnici. Propan-butan je totiž těžší nežvzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje rizikopožáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťuje ve snadno přístupných avětraných prostorách, zamezte ale přístup dětem k nim.
- Pozor také na nebezpečí samovznícení uskladněného obilí, sena či slámy.Značné riziko hrozí zejména u velkokapacitních seníků nebo u stohů seslámou. K požáru může dojít tehdy, pokud je materiál vlhký a není zajištěnodostatečné odvětrávání. Uvnitř složeného materiálu bychom také mělipravidelně měřit teploty a dávat pozor na jeho přílišné zahřátí. V případě, žepřekročí kritickou mez 65 °C, je nutno materiál alespoň částečně vyskladnit,přeuspořádat do tenčích vrstev a tím ochladit.
- Požár může způsobit i rozžhavený výfuk (katalyzátor) automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování v přírodě.
- A pozor – vysoké teploty také znamenají zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým při nesprávném užívání karmy. Při jejím použití je nezbytné mít zajištěnu důkladnouvýměnu vzduchu v místnosti – např. otvorem ve dveřích. Je také potřeba si karmunechat alespoň jednou za rok technikem zkontrolovat.
Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.

Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
 

Přezvato ze stránek GŘ HZS, https://www.hzscr.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-2013-cervenec-suche-a-teple-pocasi-v-cr-zvysuje-nebezpeci-vzniku-pozaru.aspx


kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail:nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

Soutěž O pohár starosty obce Veselá

29.06.2013 16:00

Mladí hasiči se poprvé zúčastnili pohárové soutěže v kategorii mladších žáků. Ve velké konkurenci zvládli disciplínu požární útok bez chyb a s dobrým časem. Mohli se také podívat, jak to dělají jiná družstva a poučit se. Bohužel se soutěže nemohli zúčastnit všechny děti, protože pořadatel rozhodl vzhledem k velkému počtu přihlášených družstev,  že bude pouze jeden pokus a nemohli se tedy všichni vystřídat. Všem dětem, i těm, kteří byli v roli náhradníků a tentokrát jen fandili, patří gratulace a poděkování za účast. Foto ze soutěže jsou ve fotogalerii nebo zde.

Víkendový pobyt na Provodově

23.06.2013 17:00

V termínu 21.6.-23.6. se organizuje výlet s dětmi na ranč v  Provodově. Doprava vlastní, ubytování pod stanem, jídlo částečně vlastní, částečně zajištěno, program bude upřesněn.

Předpokládaný příjezd na ranč je v pátek kolem 17-18hod. dle možností každého. Postavíme stany a posedíme u táboráku. V sobotu výlet na hrad Světlov, přírodní útvar Čertův kámen, poutní místo Maleniska (možnost změny po dohodě u táboráku v pátek). Na výlet s námi půjdou i koníci a pejsci. Odpoledne možnost projížďky na konících, ukázka výcviku pejsků, lukostřelba, vaření kotlíkového guláše. V neděli po snídani (během dopoledne) balení stanů a návrat domů.

 

Výlet proběhl na výbornou. Počasí i přes hrozby meteorologů vydrželo celý víkend a my jsme mohli v suchu posedět u ohně, absolvovat sobotní výlet, děti si zajezdili na konících, zastříleli z luku a brouzdali se místním potokem. Jak to tam vypadalo, je možné shlédnout ve fotogalerii nebo zde.

 

Soutěž o pohár primátora města Zlín 2013

17.06.2013 18:23

V sobotu 15.6.2013 se členové našeho sboru zúčastnili již tradiční soutěže o pohár primátora města Zlína (a již tradičně bez účasti pana primátora).

 

Složení družstva:

Savice+koš: Zdeněk Šták
Strojník: Lukáš Kučera
Rozdělovač: Petr Gajdošík
Proudy: Tomáš Kučera, Lukáš Mašláň

Bylo nás trochu málo a tak děkujeme kolegům ze Štípy za "zapůjčení" dalších dvou členů, tedy Radima a Péroše.

 

Konečné pořadí:

P. Jednotka SDH
1. Jaroslavice
2. Salaš
3. Lužkovice
4. Louky
5. Prštné
6. Malenovice
7. Mladcová
8. Štípa
9. Kostelec
10. Lhotka
11. Velíková
12. Klečůvka

 

Kácení máje

31.05.2013 17:00

V pátek 31.5. s dětmi z kroužku mladých hasičů proběhne kácení máje. Po kácení nachystáme oheň na opečení špekáčků. Proto ať si děti vezmou něco na opečení.

Výstava Pyros / Iset Brno 2013

22.05.2013 00:00

Koho zajímá požární a bezpečnostní technika, může se zajet podívat na veletrh Pyros / Iset do Brna. Veletrh se koná ve dnech 22.-24.5.2013. Více informací o průběhu, akcích a cenách na https://www.bvv.cz/pyros-iset/pyros-iset-2013/profil-veletrhu/

Jarní kolo hry Plamen

18.05.2013 00:00

Na hru Plamen zatím nejsou děti připraveny, ale kdo má zájem, může se jít podívat, jak taková soutěž probíhá a v jakých disciplínách se soutěží. Soutěž začíná 18.5.2013 v 7:00 hod v Otrokovicích a pokračuje 19.5.2013 v 8:00 hod. také v Otrokovicích.

Záznamy: 81 - 100 ze 148
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>